N-NOIZ feat. PIOTR WOLK-LEWANOWICZ – SWIAT JAKO WSZYSTKO

Świat jako wszystko i rzeczywistość
miesza się z fikcją, a moja przyszłość
jest oczywistą materią czystą,
życie jest myślą

Świat jako wszystko i życia wieczność
jest jak kalectwo, śmierci konieczność,
płaczące dziecko jest rzeczą pewną,
jest przepowiednią

Świat jako wszystko, ból i cierpienie
własnym imieniem jest podpisany,
obraz niezapomniany, namalowany
na tle białej ściany

Świat jako wszystko i człowieczeństwo,
splendor i chwała, wielkie zwycięstwo,
walka, odwaga, sława i męstwo
to bezpieczeństwo

Świat jako wszystko, przeszłości ogień
zapłonie w tobie, ten kto opowie
historię wojny zgodnie z jej tokiem
będzie prorokiem

Świat jako wszystko, chore zwątpienie
pozorem siebie jest, a marzenie
boga istnieniem, cierpieniem syna
jest moja wina

Świat jako wszystko i fascynacja,
jedna jest racja, jak jedna prawda,
jedna jest droga do jednego boga,
jedna jego choroba

Świat jako wszystko, miłość, nienawiść,
dziwne rodzeństwo pragnące zabić
własne szaleństwo, wzajemną zawiść,
czas na odrębność

Świat jako wszystko, apokalipsa
bliska to wizja i oczywista,
świat ku zagładzie, my w jednym stadzie,
wszystko w nieładzie


ENGLISH TRANSLATION (by Pakoslav)

N-NOIZ feat. PIOTR WOLK-LEWANOWICZ – WORLD AS THE BE-ALL AND END-ALL

World as the be-all and end-all and reality
mixes with fiction while my future
is an obvious, pure matter
life is a thought

World as the be-all and end-all and life’s eternity
is like a disability, death’s necessity
crying baby is a thing of certainty
morbid prophecy

World as the be-all and end-all, pain and suffering
are signed with their own name
unforgettable picture painted
with a white wall in the background

World as the be-all and end-all and humanity,
splendor and glory, great victory,
struggle, courage, fame and valor
offer safety

World as the be-all and end-all, flame of the past
will burn inside you, the one who can retell
the story of the war according to its course
will be the prophet

World as the be-all and end-all, grave doubt
is its own appearance, god’s existence
is a dream, and my fault is
son’s suffering

World as the be-all and end-all, and fascination
there is one rightness like there’s one truth
one way to one God
one sickness of his

World as the be-all and end-all, love and hatred
bizarre siblings longing to kill
their own madness, mutual invidiousness
time for distinctness

World as the be-all and end-all, the Apocalypse
is an obvious vision, it’s approaching
the doomed world, we flock together
everything is in disarray